นวนิยายเรื่องนี้พรรณนาถึงความอ่อนไหว ยึดติดกับความทรงจำในอดีตของคู่รักที่ไร้ราก ด้วยลีลาการเขียนที่ลึกซึ้ง อีกทั้งได้บรรยายความเคลื่อนไหวของแสง สี เสียงบนท้องถนน และทัศนียภาพอันสวยงามของชนบทอย่างมีชีวิตชีวา 

Darkness in Summer เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มชนเลือดใหม่ของญี่ปุ่นที่พำนักอยู่ในทวีปยุโรป เป็นผู้ตั้งปณิธานว่าจะไม่หวนกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนอีก แต่ก็มีความปรารถนาที่จะมีคู่ใจเป็นคนชาติเดียวกัน

ข้อมูลหนังสือ