ข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมา ข้าพเจ้าไม่ยอมเชื่อเรื่องนี้อยู่นาน ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบน อีวาน อีวาโนวิช ทะเลาะกับอีวาน นิกิโฟโรวิช! พลเมืองผู้ทรงค่าทั้งสองนั้นน่ะหรือ ถ้าสิ่งนี้เป็นความจริงอะไรเล่าในโลกนี้ที่ยั่งยืนอยู่ได้

ข้อมูลหนังสือ