“หนังสือเล่มที่ท่านถืออยู่นี้คือนิทานสมัยใหม่ เทพนิยายสมัยใหม่ อันน่าสนใจยิ่ง มันคือนิทานที่เจ้าหญิง เจ้าชาย กลายร่างเป็นตัวฟอสซิล มันคือนิทานที่ตัวร้ายไม่ใช่แม่มดปีศาจ หากแต่เป็นสังคมสมัยใหม่อันโกลาหล อนุกูลซ่อนคมความคิดไว้เช่นเดิมจนผมไม่อาจทิ้งงานเขาไปได้กลางคันทุกครั้งที่เปิดอ่าน” —อนุสรณ์ ติปยานนท์

ข้อมูลหนังสือ