นิพพานผ่ายวารรณกรรม Beat Generation สกู๊ปหลักว่าด้วยเรื่องราวและรากเหง้าของวรรณกรรมในยุค Beat แนะนำนักเขียนบีท ใน ใครเป็นใครในวรรณกรรมบีท เก้าเล่มที่คุณต้องอ่าน สำหรับทางลัดสู่วรรณกรรมบีท พบกับ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ ณ สวนทูนอิน ในบทสัมภาษณ์ Beat on, Beat in, Beat out ของ ’รงค์ วงษ์สวรรค์ บทความ Naked Lunch : วิลเลี่ยม เอส. เบอร์โรห์ส กับสังคมแห่งการควบคุม โดย กิตติพล สรัคคานนท์ ตามหาวรรณกรรมบีทที่ร้านหนังสือ The Lost Bookshop เรื่องสั้นขนาดยาว ห้องเก็บของ โดย เด็ดเดี่ยว เหล่าสินชัย

ข้อมูลหนังสือ