หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมงานเขียนจากคอลัมน์ เที่ยวชมศิลปในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันที่ผมเขียนประจำทุกวันอาทิตย์ ผมเขียนเรื่องนู้ดในหลายแบบ และเลือกเขียนถึงนู้ดในแนวนอนเพื่อให้เกิดความแตกต่างและความน่าสนใจ เป็นการเรียนรู้เรื่องนู้ดของผมเองที่อยากแบ่งปันกับท่านผู้อ่าน

ข้อมูลหนังสือ

  • 100 นู้ดผู้หญิงในแนวนอน
  • ผู้เขียน: นิวัติ กองเพียร
  • สำนักพิมพ์: สนุกนึก
  • จำนวนหน้า: 223 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2556
  • ISBN: 9789747810738