ประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักมักมาในรูปของตำราอันแข็งทื่อ และเรื่องราวอันชวนง่วงนอน แถมประวัติศาสตร์ที่หาได้ในตำราก็เป็นประวัติศาสตร์สำเร็จรูป ขาดจินตนาการ ไม่มีข้อให้สงสัยหรือใต่ถาม ประวัติศาสตร์ของความเงียบเล่มนี้ หาญกล้าที่จะบอกว่า นวนิยายเรื่องนี้กำลังมาเติมร่องรอยเล็กๆ ของประวัติศาสตร์บางช่วงที่หายไป ถมรอยโหว่เล็กๆ ของประวัติศาสตร์ ด้วยงานศิลปะ ด้วยบทกวี ด้วยดนตรี และด้วยถ้อยคำอันแสนเงียบเชียบ แต่กึกก้องด้วยพลังแห่งจินตนาการของการตั้งคำถาม และเพื่อดับความสงสัยใคร่รู้ คนอ่านคงต้องหาคำตอบด้วยตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ