ฉันเองก็อยากรู้ว่า คนเรารับมือกับความแปลกปลอมและกำกวมของความรักได้อย่างไร เราวางกามารมณ์ไว้ตรงไหนในความรัก และเราทำให้ความรักลงตัวกับสถานะทางเศรษฐกิจ สังคม ชนชั้น ไปจนถึงสิ่งที่เรียกว่าความมั่นคงในอนาคต และเราต่างพยศกับความรักนั้นอย่างไรบ้าง ฉัน-บ้า-กาม รวมเรื่องราวที่เป็นเรื่องจริงอันเกิดกับผู้คนที่รู้จัก และมันได้ให้คำตอบเกี่ยวกับความรักในฐานที่เป็น “เรื่องเล่า” มีอำนาจมหาศาลอันเกิดจากพลังของการ “อธิบาย” และเมื่อความรักล่องลอย เหลวไหลได้ถึงอย่างนี้ ฉันจึงไม่ลังเลที่จะตั้งชื่อหนังสือ ฉัน-บ้า-กาม แทนที่จะเป็น ฉัน-บ้า-ความรัก

ข้อมูลหนังสือ