ข้อมูลหนังสือ

  • รอสฮัลด์ (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: Rosshalde
  • ผู้เขียน: Hermann Hesse
  • ผู้แปล: สดใส
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9789743159824