ปัญญาชน ศิลธรรม และสภาวะสมัยใหม่: เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประกอบด้วยปาฐกถาพิเศษและบทความวิจัยจำนวน 11 บทความ ที่คัดสรรจากบทความที่นำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 9" ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเศวร 

บทความทั้งหมดภายในเล่มต่างเสนอแง่มุมเกี่ยวกับการสำรวจ ทบทวนและตั้งคำถามต่อประสบการณ์และความคิดของนักคิด และปัญญาชนในการเปลี่ยนแปลงผ่านจากสังคมจารีตไปสู่สังคมสมัยใหม่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตลอดจนการถกเถียงเรื่องระบบคุณค่าเชิงศิลธรรมในบริบทของแต่ละประเทศ 


 

ข้อมูลหนังสือ

  • ปัญญาชน ศีลธรรม และสภาวะสมัยใหม่ : เสียงของมนุษยศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: สยามปริทัศน์
  • จำนวนหน้า: 458 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9789743159756