การเรียงร้อยถ้อยคำด้วยสำนวนเรียบง่าย บรรยายให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ สภาพสังคม การเมือง ทั้งในไทย ชายแดน และประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งขับเน้นเรื่องราวของผู้คนที่มีลมหายใจโลดแล่นอยู่บนหน้ากระดาษให้เด่นชัด มีเลือดเนื้อ โดยเฉพาะ ‘ความแตกต่าง’ ทั้งทางกายภาพ ภาษา วัฒนธรรม เพื่อบ่งชี้ว่ามนุษย์นั้นไม่เคยเท่าเทียมกัน เรื่องเหล่านั้นสั่นไหวความรู้สึกภายในอย่างช้าๆ อีกทั้งปัญหาชื่อเชยๆ อย่างความเหลื่อมล้ำที่เผยตัวเองอยู่ตลอดทั้งเล่ม ก็ตามมากระตุกสามัญสำนึกให้รู้ว่า ความลักลั่นของมาตรฐานทางศีลธรรมนั้นฝังลึกอยู่ในตัวเราทุกคน

ข้อมูลหนังสือ

  • ข้ามปริมณฑล
  • ผู้เขียน: องค์ บรรจุน
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 194 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2560
  • ISBN: 9789743159480