นิยายเรื่อง แสงหาญฟ้า ยังคงเป็นนิยายแนวพื้นบ้านพื้นเมืองล้านนาตามแนวถนัดของผู้เขียน ผู้อ่านที่อ่านเอาเหตุการณ์หรืออ่านเอาเรื่องอาจจะผิดหวังที่ไม่พบโครงเรื่องใหม่ แต่ผู้อ่านที่อ่านเอารายละเอียดทางความรู้สึกนึกคิดการแสดงออกของตัวละครอาจจะชอบ ในส่วนของผู้เขียนเองขอสารภาพว่าไม่ถนัดนิยายแนวเน้นโครงเรื่อง แต่ถนัดแนวสะท้อนรายละเอียดมากกว่า เขียนมาก็มากมายหลายเรื่อง ก็ยังเป็นแนวนี้ตามเดิม แสงหาญฟ้า เล่าถึงความรัก ตัวตน และการแสดงออกของตัวละครแบบต่างๆ ที่กรอบความคิดของตัวละครเป็นกรอบของสังคมล้านนาเมื่อราวห้าหกสิบปีก่อนย้อนหลังขึ้นไป ไม่ใช่ล้านนาปัจจุบัน เป็นความคิดความเชื่อแบบพุทธกับผีผสมผสานกัน ผู้คนโดยมากในนิยายเรื่องนี้ไม่ได้เข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ในบางสถานการณ์ การแสดงออกจึงแตกต่างไปจากล้านนาปัจจุบันที่ผู้คนโดยมากผ่านการศึกษาในระบบโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมาแล้ว

ข้อมูลหนังสือ