ผมมองว่าหนังสือเล่มนี้ คือการถอดบทเรียนชีวิตของผู้เขียน ไปพร้อมกับการสืบเสาะค้นหาความเข้าใจที่ลุ่มลึกทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างน่าติดตาม หากการอ่านทางความคิดเพียงอย่างเดียว ก็อาจจะไม่ได้อรรถรสเท่ากับอ่านแล้วนำกลับมาสะท้อนและทบทวนตัวเองให้เกิดความรู้เกี่ยวกับโลกภายในของตัวเองที่ลุ่มลึกมากขึ้น และหากเกิดแรงบันดาลใจไม่มากกว่านั้นก็สามารถเข้าไปนั่งพูดคุยและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงในพื้นที่เรียนรู้ในการอบรมต่างๆ ที่ อ.วิศิษฐ์ ได้สร้างไว้ ก็จะยิ่งเพิ่มพูนปัญญาปฏิบัติมากขึ้น <<< บางส่วนจาก คำนิยม ณัฐฬส วังวิญญู

ข้อมูลหนังสือ

  • อำเภอใจ ใหญ่ ๖๐ ก้าวย่างสู่มุนี บนวิถีครู
  • ผู้เขียน: วิศิษฐ์ วังวิญญู
  • สำนักพิมพ์: วงน้ำชา
  • จำนวนหน้า: 376 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มีนาคม 2557
  • ISBN: 9789743158902