จุดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้ อยู่ที่การที่ผู้เขียนสามารถเล่าเรื่อง
ด้วยกลการประพันธ์หลากหลาย เช่น
การประยุกต์ขนบวรรณกรรมทั้งเก่าและใหม่ได้อย่างผสานกลมกลืน
การดำเนินเรื่องโดยใช้ขนบของนิราศ
และวรรณคดีเก่าของล้านนามาสานสอดเหตุการณ์ในเนื้อเรื่อง
การกำหนดเวลาของเนื้อเรื่องให้จบสิ้นภายใน ๑ วัน
แต่สามารถย้อนเล่าเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันสลับกันไป
ผ่านกระแสสำนึกของตัวเอก และการสร้างปมปัญหาที่ค่อยๆ
ทวีขึ้นตามลำดับ จนถึงที่สุดแล้วคลี่คลายอย่างแยบยล
คุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งของนวนิยายเรื่องนี้
คืออลังการของภาษาซึ่งมีกลิ่นอายของล้านนา
และอุดมด้วยจินตภาพอันวิจิตร

ข้อมูลหนังสือ

  • เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน
  • ผู้เขียน: มาลา คำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 215 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 17 — ธันวาคม 2558
  • ISBN: 9789743158865