เล่าเรื่องผีล้านนา เป็นการนำเอาเรื่องผีที่มีอยู่ในสังคมล้านนามาเล่าในทัศนะหรือมุมมองของผู้เขียน ไม่ประสงค์จะให้ใครกลัวผีแต่อยากให้เข้าใจผีในสังคมล้านนาเพิ่มมากขึ้น เป็นงานรวบรวมแล้วเรียบเรียง ไม่ใช่งานวิจัย ใช้สำนวนเล่าเรื่องง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ปรุงแต่งด้วยชั้นเชิงการเขียนเรื่องสั้นหรือนวนิยาย เล่าไปตามที่รู้....

ข้อมูลหนังสือ

  • เล่าเรื่องผีล้านนา
  • ผู้เขียน: มาลา คำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: เคล็ดไทย
  • จำนวนหน้า: 287 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9789743158834