สเปนอาจเป็นดินแดนที่ไม่ได้อยู่ในความสนใจของคนไทยในอันดับต้นๆ หากในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลายแห่งก็ยังมีแผนกวิชาภาษาสเปน และมีการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในหลายสถาบัน รวมถึงโครงการอบรมภาษาสเปนแก่บุคคลทั่วไปที่สถาบันการศึกษาหลายแห่งจัดขึ้นทุกปี ผู้ที่ไม่เคยสนใจสเปนมาก่อน เมื่อได้อ่าน เที่ยวสเปญ แล้ว อาจจะเริ่มสนใจจนถึงขั้นวางแผนออกเดินทางไปเยือนดินแดนแห่งนี้ก็เป็นได้

ข้อมูลหนังสือ