หนึ่งร้อยปีหลังจากที่โคลัมบัสเดินทางรอบโลกและ เชคสเปียร์เขียนเรื่องพระเจ้าเฮนรี่ที่ ๖ เสร็จ นักปราชญ์ชาวจีน ผู้โดดเด่นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักชื่อ หง จื้อเฉิน (Hong Zicheng) เกษียณจากงานราษฏร์งานหลวง และนั่งเขียนหนังสือ โดยการรวบรวมข้อมูลจากความคิดเกี่ยวกับสาระสำคัญของชีวิต ธรรมชาติของมนุษย์ สวรรค์ และโลก แม้ว่าเขาเขียนหนังสือตำราอื่นๆ อีกหลายเล่ม มีเพียงเล่มนี้ที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งแรกในประเทศจีน ต่อมาในญี่ปุ่น ซึ่งมีการพิมพ์ ๑๑ ครั้งใน ๒ ปี (ค.ศ.๑๙๒๖-๗) และเกาหลีั เพราะว่าเป็นบทเขียนสั้นๆ มีอารมณ์ขัน ไหวพริบและเหนือกาลเวลา ความคิดไม่เคยล้าสมัย ถ้อยคำจากรากผัก กระตุ้นเตือนและผสานทัศนะจากหลักของลัทธิเต๋า พุทธและขงจื้อ จึงรวบรวมข้อคิด ๓๖๐ ประการ ชี้นำเราเดินผ่านเส้นทางชีวิตที่ซับซ้อนและไร้สาระ อย่างเป็นตัวของตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ