นิพัทธ์พรใช้ชีวิตอย่างมีสีสัน สนใจเรื่องราวหลากหลายทั้งชนกลุ่มน้อย สิทธิมนุษยชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น โหราศาสตร์ พุทธศาสนา ศิลปะ หรือแม้แต่งานด้านวิชาการอันลึกซึ้งและมักมีพื้นที่ใหม่ๆ ผู้คนใหม่ๆ ให้ได้ก้าวไปเรียนรู้อยู่เนืองๆ หากนิพัทธ์พรจะห่างหายไปบ้างในบางช่วง ก็อาจเพราะกำลังเพลิดเพลินกับการลงพื้นที่ใหม่ๆ ซึ่งเชื่อได้แน่นอนว่าเมื่อได้พูดคุยกัน นิพัทธ์พรก็จะมีเรื่องเล่าจากพื้นที่หรือผู้คนเหล่านั้นมาสะกดความสนใจฉันได้ทุกครั้ง เช่นเดียวกับผลงานเขียนที่เปิดประเด็นใหม่ๆ หรือนำเสนอเรื่องราวน่าทึ่งอยู่เสมออย่างที่จะได้พบในงานเขียน "เลียบถิ่นแผ่นดินเวียด" เล่มนี้ วิชญดา ทองแดง วารสารเมืองโบราณ.... สารบัญ * ไซ่ง่อน พ.ศ. ๒๕๕๕ * ขาวจั๊วะของสาวเวียด * สมรภูมิรับที่กูจี * ชะตากรรมของชาติเล็กๆ * ความหวัง-ความฝันที่ถูกปล้นชิง * กรงขังเสือ * นานาพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ

ข้อมูลหนังสือ