"บ้าน บ้าน ฉบับที่ 4" เล่มนี้ ได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับคนที่มีแนวคิดในการพึ่งพาตนเอง และลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรม เช่น คนที่ลงมือสร้างบ้านเอง ทำขนมปังรับประทานเอง หรือพ่อแม่ ที่จัดการเรียนการสอนให้ลูกด้วยตัวเอง อย่างสร้างสรรค์ นอกจากจะได้เห็นบ้านที่น่าอยู่ของพวกเขา ยังมีรายละเอียดของการลงมือทำสิ่งต่างๆ แถมท้ายด้วยภาพสวยอบอุ่นของบ้านและชีวิต ที่เกิดจากการลงมือเอง สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านที่มีความฝันว่าสักวันจะได้มีชีวิตงดงามแบบที่เลือกเอง

ข้อมูลหนังสือ

  • บ้านบ้าน 4 ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน
  • ผู้เขียน: ภัทรสิริ อภิชิต
  • สำนักพิมพ์: บ้านและสวน
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มิถุนายน 2556
  • ISBN: 9789742896997