เขาเป็นลูกชายของ "อีสา!" มิน่าเล่า...เมื่อพบกันครั้งแรก จึงมีความรู้สึกผูกพันอันประหลาดอยู่ตลอดเวลา รวีช่วงโชติมีความรู้สึกแปลกๆ ไม่ใช่ผิดหวังหรือเสียอกเสียใจอย่างเหลือเกิน ที่อยู่ๆ ก็กลายเป็นลูกของ "อีสา" แทนที่จะเป็นลูกชายของหม่อมพริ้มผู้มีสกุลรุนชาติสูง

ตลอดเวลา หม่อมพริ้มรักเขาเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะเป็นความรักที่ออกจะเข้มงวดเกินไปสักหน่อย หม่อมแม่คงกลัว "เลือด" ในตัวเขา ประสงค์จงใจจะให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างดีที่สุด พร้อมที่สุด ให้สมกับเป็นลูกชายคนเดียวของท่านพ่อ

ดังนั้น ที่หม่อมพริ้มเอาตัวเขาไว้จากแม่บังเกิดเกล้า จึงเป็นความหวังดีต่อตัวเขา ต่อท่านพ่อ และต่อสกุล "รวีวาร"

ข้อมูลหนังสือ

  • รวีช่วงโชติ
  • ผู้เขียน: สีฟ้า
  • สำนักพิมพ์: เพื่อนดี
  • จำนวนหน้า: 566 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กันยายน 2556
  • ISBN: 9789742533328