เทพรังสรรค์เดินไปหยุดอยู่ที่ประตูน มองออกไปยังผืนน้ำในบึงกว้าง ผิวน้ำเรียบและสงบ สีน้ำเป็นสีเขียวเข้มบอกถึงความลึกล้ำ ลักษณะของมันทำให้เทพรังสรรค์นึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันอาจเปรียบเทียบได้กับน้ำในบึงตรงหน้านี้...ดวงตาของสตรีผู้หนึ่ง สตรีผู้นี้มีนามว่าชลาลัย...

ผู้หญิงสองคน ที่แตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัยและใจคอ ต่างพยายามผูกมัดชีวิตของ เทพรังสรรค์ ไว้ด้วยสิ่งที่ตนเรียกว่ารัก คนหนึ่งปราศจากพิษสงโดยสิ้นเชิง อีกคนร้ายกาจดั่งงูพิษ ใครล่ะที่จะได้ครอบครองชายหนุ่มคนนี้ และบ้านดงอุณากรรณของเขา

ข้อมูลหนังสือ