"บ้าน บ้าน ฉบับที่ 3" นำเสนอบ้านและสถานที่ขนาดกะทัดรัดที่ตกแต่งได้น่าสนใจ ประกอบกับเรื่องราวของคนทำงานศิลปะ ออกแบบ ที่เลือกทำในสิ่งเล็กๆ แต่ทำด้วยความรัก และทำอย่างจริงจัง เพื่อจะได้สัมผัสความสุขเล็กๆ ที่ซ่อนอยู่ระหว่างทาง นอกจากความสุขในการลงมือทำแล้ว พื้นที่ทำงานก็เป็นส่วนหนึ่งที่แยกจากกันไม่ขาด คุณจะได้พบกับตัวอย่างของการสร้างสรรค์พื้นที่ทำงานให้สวยงามน่าอยู่และสร้างแรงบันดาลใจ ไปพร้อมๆ กับได้รู้จักชีวิตและงานของพวกเขาด้วย

ข้อมูลหนังสือ