เมื่อปี ร.ศ. 112 พวกฝรั่งนักล่าอาณานิคมรุกรานเข้ามายังแผ่นดินสยาม จนเกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า ชาวสยามเหมือนไร้สิทธิที่จะปกครองตนเองอย่างสิ้นเชิง แม้ว่าเราจะไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของพวกนักล่าอาณานิคมเหล่านั้นก็ตาม

กล้า...ผู้มีอดีตเป็นเพียงลูกทาส ที่พลัดพรากจากแม่ตั้งแต่เด็ก หนีกระเจิดกระเจิงเพื่อรักษาชีวิตรอด หวังจะกลับมากอบกู้ศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่มีอิสระและเสรีบนแผ่นดินสยาม ซึ่งทุกคนล้วนมีสิทธิเสมอภาคกัน

พลอย...สาวน้อยผู้เกิดมาพร้อมศักดินา แต่ทว่าชีวิตกลับเล่นตลกยิ่งกว่านิยาย เธอพลัดหลงเข้าสู่วังวนการแก่งแย่งอำนาจและอิทธิพลของกลุ่มคนมากมาย สูญเสียทั้งบิดาและมารดา แม้แต่ชีวิตตนเองก็ยากจะรักษาไว้ได้

พวกเขา...พร้อมชาวสยามที่รักและหวงแหนแผ่นดินเกิด จะพิทักษ์รักษาเกียรติภูมิของแผ่นดินไว้ได้อย่างไร ร่วมลุ้นและติดตามได้ใน ชาติพยัคฆ์

ข้อมูลหนังสือ