วิญญาณ มนุษย์ เทพ อมนุษย์ และวิทยาศาสตร์ มักจะมีทฤษฎีมาหักล้างการมีอยู่ของกันและกันอยู่เสมอ วิทยาศาสตร์จะต้องพิสูจน์จนได้หลักฐานเพื่อยืนยันคำตอบ แต่ความเชื่อเรื่องวิญยาณ เทพ หรืออมนุษย์ บางครั้งมนุษย์ก็ไม่ต้องการคำตอบ เช่นเดียวกันกับโลกที่เราอยู่ อาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราเห็น ในสังคมที่คนธรรมดาใช้ชีวิตซึ่งเต็มไปด้วยกฎระเบียบ อีกมุมหนึ่งของสังคม ผู้ที่มีสัมผัสที่ 6 อาจปะปนอยู่ร่วมด้วยก็เป็นได้ ดังที่เพจ มาฮานีย์ ผู้มีญาณทิพย์ ซึ่งทำงานแฝงตัวอยู่ในเมืองใหญ่ของลอนดอน แม้เธอจะต้องหลบซ่อน และเก็บความสามารถที่ทำเงินได้มหาศาลไว้เป็นความลับก็ตาม "ฤดูเกี่ยววิญญาณ" ของ ซาแมนธา แชนนอน จะพาคุณไปยังโลกที่มนุษย์ เทพ วิญยาณ และอมนุษย์อยู่ร่วมกัน โลกที่มีพันธสัญยากับผู้เป็นอมตะ โลกที่มีผู้มีญาณทิพย์ทุกคนต้องพยายามดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอด โลกที่บางครั้งอาจดำมืดแต่ก็ยังไม่สิ้นหวัง

ข้อมูลหนังสือ