รวมเรื่องสั้นชุด "ฉุยฉาย" เล่มนี้ เกิดจากปลายปากกาของ เอส.พี.สมเถา หรือ สมเถา สุจริตกุล นักเขียนและวาทยากรชาวไทย และถ่ายทอดเป็นสำนวนภาษาไทยโดย ถ่ายเถา สุจริตกุล "ฉุยฉาย" ประกอบด้วยเรื่องสั้นแนวแฟนตาซีและไซไฟเขย่าขวัญสี่เรื่อง ซึ่งล้วนได้รับการยกย่องในต่างประเทศ และได้รับรางวัลมากมายในระดับสากลมาแล้ว

    แม้จะเป็นชุดเรื่องสั้นซึ่งอ่านแยกกันเป็นเอกเทศได้ แต่เรื่องสั้นชุดฉุยฉาย ก็มีโครงเรื่อง หรือ "ธีม" เดียวกัน คือ "การแปรสภาพ" ของตัวละคร ดังนั้นจึงตั้งชื่อชุดว่า "ฉุยฉาย" ซึ่งเป็นการรำที่ตัวละครจะรำอวดโฉมหลังจาก "เปลี่ยนร่าง" ใหม่

     ไม่ว่าจะเป็นสาวงามผู้ถูกทดลองสลับอวัยวะโดยหลานแฟรงเคนสไตน์, ชายผู้โหยหาการเปลี่ยนแปลง เพราะต้องติดอยู่ในห้วงเวลา "วันเดียว" ไปอีกเจ็ดล้านปี, หญิงสาวเผ่าอินเดียแดงผู้พบตัวตนที่แท้จริงในแดนหนาวของเกาะฮอกไกโด และเด็กชายผู้กลายเป็นทายาทตำแหน่งราชาแห่งเมืองแมน

     ขอเชิญผู้อ่านเข้าสู่โลกของสมเถา ณ ที่ซึ่งเค้าโครงเรื่องระทึกขวัญแบบตะวันตก ได้สอดประสานเข้ากับกลิ่นอายปรัชญาแบบตะวันออก ในจิตใจของเหล่าตัวละครที่ยากแท้หยั่งถึง และในที่ซึ่งความเที่ยงแท้หนึ่งเดียวก็คือความไม่เที่ยงแท้นั่นเอง

ข้อมูลหนังสือ