บทประพันธ์ของครูมาลัย ชูพินิจ แนวป่าดงพงไพร ชุด "ล่องไพร" ในนามปากกา "น้อย อินทนนท์" ที่สำนักพิมพ์ กระท่อม ป.ล. ได้นำมาประเดิมดีพิมพ์เป็นเรื่องแรกของสำนักพิมพ์นี้นั้น ครูมาลัย ชูพินิจ ได้เขียนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็นนวนิยายป่าดงพงไพรชุดแรกของเมืองไทย เป็นความริเริ่มในวรรณกรรมประเภทนี้ โดยที่ครูมาลัยได้อาศัยประสบการณ์ส่วนตัวในการเข้าไปใช้ชีวิตในป่าเขาลำเนาไพรของท่าน ประกอบกับจินตนาการของนักประพันธ์ชั้นครู ท่านจึงได้สร้างสรรค์นวนิยายผจญภัยลี้ลับชุดใหญ่นี้ขึ้นได้อย่างมีคุณค่าเป็นสมบัติทางวรรณกรรมให้แก่เมืองไทยและเป็นต้นแบบฉบับให้แก่นวนิยายป่าดงพงไพรประเภทนี้ในระยะเวลาต่อ ๆ มา

ข้อมูลหนังสือ

  • ล่องไพร ตอน มนุษย์นาคา แดนสมิง หุบผามฤตยู
  • ผู้เขียน: น้อย อินทนนท์
  • สำนักพิมพ์: กระท่อม ป.ล.
  • จำนวนหน้า: 233 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มกราคม 2556
  • ISBN: 9789742258955