"ข้าต้องกลับไป จะวันนี้ วันหน้า วันไหนข้าไม่รู้ แต่ข้าต้องกลับ ลูกผู้ชายมีคำพูดเป็นสัจวาจา ข้าจะเข้าผ้าเหลืองอีกครั้ง บวชชั่วชีวิต ครูบาบอกข้าว่ากรรมเก่าพัวพันมาแต่อดีตชาติอาจสิ้นสุดลงในชาตินี้" 

"หากสูได้บวช จงเมตตาภาวนาแผ่กุศลมาถึงชาตินาคอย่างข้าทั้งหลายด้วย ข้าเองก็อยากบวช แต่คนแก่คนเฒ่าบอกว่า ชาตินาคบวชไม่ได้ เพราะะไรข้าก็ไม่รู้เหมือนกัน"

ข้อมูลหนังสือ

  • นาคกัญญา
  • ผู้เขียน: มาลา คำจันทร์
  • สำนักพิมพ์: มวจ.
  • จำนวนหน้า: 216 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9789742112615