เป็นนิยายสืบสวนเยอรมันและอาชญนิยายเชิงจิตวิทยาที่มีการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกฎหมายของฝรั่งเศส รวมถึงองค์กรตำรวจ ซึ่งให้ข้อคิดว่าเรื่องของกฎหมายใช่ว่าจะมีแค่เหตุและผลเพียงอย่างเดียว

ข้อมูลหนังสือ