ผู้เขียนเลือกใช้ที่ราบลุ่มแม่น้ำภาคกลางเป็นฉากหลัง และเจาะจงให้เหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในฤดูน้ำท่วม เพื่อให้ "ห้วงน้ำ" เป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการสำแดงสารปรัชญาให้กระจ่างใจแก่ผู้อ่าน 'ดวงเดือนในห้วงน้ำ' ก็เช่นเดียวกับนวนิยายเรื่องอื่นๆ ของวิมล ไทรนิ่มนวล ที่เนื้อหาสาระมีความลึกด้วยปรัชญา ผสานกับทัศนะอันหนักแน่นจริงจังของเขา แต่โครงเรื่อง วิธีการและลีลานำเสนอกลับง่ายและแพรวพราวด้วยชั้นเชิงแห่งศิลปะการประพันธ์ กระตุ้นให้ผู้อ่านติดตามอย่างกระชั้นชิด นับเป็นการคลี่คลายสาระที่หนักให้อ่านสนุก ผู้อ่านจะเห็นลีลาพลิกพลิ้วลื่นไหลจนยากที่จะไม่อ่านรวดเดียวจบ

ข้อมูลหนังสือ

  • ดวงเดือนในห้วงน้ำ
  • ผู้เขียน: วิมล ไทรนิ่มนวล
  • สำนักพิมพ์: ทานตะวัน
  • จำนวนหน้า: 246 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 4 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9789742112547