มิ่งมิตรในหมู่มาร (In Bad Company) เป็นผลงานที่ส่งให้คาราเลียนโกกลายเป็นนักเขียนชั้นแนวหน้า

ดุริยกรบอด (The Blind Musician) เป็นผลงานที่รู้จักกันดีที่สุดของคาราเลียนโก ได้รับการแปลเกือบทุกภาษา 

ข้อมูลหนังสือ

  • มิ่งมิตรดุริยกร
  • แปลจากหนังสือ: In Bad Company and The Blind Musician
  • ผู้เขียน: Vladimir Korolenko
  • ผู้แปล: ร.จันเสน
  • สำนักพิมพ์: ฅนวรรณกรรม
  • จำนวนหน้า: 400 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2559
  • ISBN: 9789742112530