นักเขียน-นักอ่านชาวไทยสนใจรหัสคดีตะวันตก ทั้งของอเมริกาและอังกฤษมากว่าศตวรรษแล้ว แต่องค์ความรู้รหัสคดีของนักอ่านชาวไทยผู้ชื่นชอบวรรณกรรมตระกูลนี้ยังมีอยู่น้อย มิพักต้องพูดถึงความเป็นระบบของการรับรู้ ส่วนใหญ่แล้วจะมักคุ้นกับนักสืบในนิยายเพียง 2 คนเท่านั้น นั่นคือเชอร์ล็อค โฮล์มส์ แล้วกระโดดข้ามห้วงเวลาเกือบ 100 ปีมาชื่นชมกับแอร์คิวล์ ปัวโรต์เลย ช่องว่างแห่งการรับรู้เทียบเท่าอายุคนหนึ่งรุ่นทำให้ความรื่นรมย์ในการเสพรับวรรณกรรมรหัสคดีของเราขาดหายไปใหญ่หลวง

แน่นอน การขาดองค์ความรู้เกี่ยวกับรากเหง้าและพัฒนาการโดยลำดับของรหัสคดีไม่ใช่ความผิดของผู้อ่าน ตัวกลางต่างๆที่ป้อนข้อมูลให้กับสาธารณชนต่างหากไม่ได้ทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วน โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ซึ่งมุ่งเด็ดยอดนำเสนอเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกระแสความนิยมเท่านั้น

ข้อมูลหนังสือ