ในบุพคัมภีร์ (the Canon) สำรับเชอร์ล็อค โฮล์มส๎ทั้ง 60 เรื่อง สืบคดีสีเลือด หรือ A Study in Scarlet คือนิยายเรื่องแรกสุด พิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกในวารสาร Beeton's Christmas Annual เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1887 นับเป็นจุดกำเนิดของมิตรภาพและการผจญภัยไขคดีร่วมกันระหว่างยอดนักสืบเอกแห่งถนนเบเก้อร์และหมอวัตสันผู้ช่วย A Study in Scarlet ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยมาแล้วอย่างน้อย 4 สำนวน แต่ไม่มีครั้งใดที่สมบูรณ์ครบถ้วนเท่าฉบับนี้มาก่อน ด้วยสำนวนภาษาที่เก็บกลิ่นอายลีลาบรรยากาศเทียบเคียงกับยุคสมัยของโคนัน ดอยล์ผู้แต่ง พร้อมทั้งอรรถาธิบายและภาพประกอบที่ลงเพิ่มเติมไว้อย่างลึกซึ้งพิสดารตลอดทั้งเล่มมากกว่า 500 แห่ง สืบคดีสีเลือด ฉบับนี้จึงเป็นคัมภีร์และคู่มือเล่มสำคัญสำหรับผู้ปวารณาตนเป็นสาวกเชอร์ล็อค โฮล์มส๎

ข้อมูลหนังสือ