นำเสนอชีวิตที่ที่เป็นอุดมคติ แต่มีอยู่จริง ของคนที่เป็นพลังพลักสังคมให้เข้มแข็ง เรื่องราวของมนุษย์ตัวเล็กๆ ที่มีหัวใจ จิตวิญญาณ และแนวคิดอุดมการณ์อันมุ่งมั่น ลงมือปฏิบัติตามที่ตนเชื่อ สิ่งเหล่านี้เป็นคุณสมบัติอันหนึ่งของพลเมืองที่เข็มแข็ง เรื่องราวของพวกเขาจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ