เนื้อเรื่องในหนังสือ 7 เล่มนี้ เล่าเหตุการณ์สลับไปมา หากจะอ่านโดยเรียงลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเนื้อเรื่องแล้ว จะลำดับได้ดังนี้

1. กำเนิดนาร์เนีย (The Magician's Nephew)

2. ตู้พิศวง (The Lion, the Witch, and the Wardrobe),

3. อาชากับเด็กชาย (The Horse and His Boy)

4.เจ้าชายแคสเปี้ยน (Prince Caspian),

5. ผจญภัยโพ้นทะเล (The Voyage of the Dawn Treader)

6. เก้าอี้เงิน (The Silver Chair)

7. อวสานการยุทธ์ (The Last Battle)

หวังว่านักอ่านทั้งวัยเยาว์และวัยผู้ใหญ่จะชอบเรื่องชุด “นาร์เนีย” และติดตาม ตอนอื่นในชุดนี้ต่อไป เช่นเดียวกับที่นักอ่านในหลายต่อหลายประเทศถือ ว่า วรรณกรรมชุดนี้เป็นหนังสือประจำครอบครัวทีเดียว เหตุเพราะผู้เขียนแฝงนัยให้ผู้อ่านใช้ความคิดหลายชั้น ด้านหนึ่ง เด็กอ่านก็สนุกตามประสาเด็กแต่ละวั ย อีกด้านหนึ่งที่สำคัญก็คือ เมื่อผู้ใหญ่อ่านตีความจากสัญลักษณ์ ไม่ว่าแนวคิด ด้านการเมือง ปรัชญา ทัศนะที่มีต่อโลก ต่อชีวิต และธรรมชาติ ตลอดจนแนวท างอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นความคิดก้าวหน้าอย่างยิ่งในยุคนั้น จวบจนปัจจุบันก็ ยังทันสมัย นับว่าผู้เขียนมีทัศนะกว้างไกลอย่างไม่น่าเชื่อ เมื่อพิจารณาว่า สิ่งที่ ผู้เขียนเตือนชาวโลกด้วยความปริวิตกเมื่อครึ่งศตวรรษแล้ว บัดนี้ก็ยังพูดถึงกันในน้ำเสียงเช่นเดียวกันนั้น นั่นคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้หนังสือชุดนี้แพร่หลายไปทั่วโลก เป็นอมตะนานถึงครึ่งศ ตวรรษแล้ว

ข้อมูลหนังสือ