“หอยทาก ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน” วรรณกรรมเยาวชนผลงาน “สุดยอด” อีกเรื่องหนึ่ง ของ “หลุยส์ เซปุล์เบดา” ธรรมชาติของหอยทาก เคลื่อนไหวช้า หอยทากทุกตัวเคลื่อนไหวช้า ชีวิตดำเนินไปเชื่องช้า เมื่อเทียบกับสัตว์ตัวอื่น ธรรมชาติของหอยทากเป็นเช่นนั้น แต่อยู่มาวันหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งแห่งประวัติชีวิตของหอยทาก หอยทากตัวหนึ่งเกิดนึกสงสัยขึ้นว่า เหตุใดหอยทากจึงมีชีวิตเชื่องช้า และด้วยเหตุที่หอยทากตัวนั้นเป็นหอยทากรุ่นใหม่ จึงเพียรค้นหาคำตอบว่า เหตุใด หอยทากทั้งหลายจึงมีชีวิตเชื่องช้า และไม่มีชื่อเรียกจำเพาะตัว อะไรคือประโยชน์แห่งความเชื่องช้า หลุยส์ เซปุล์เบดา จึงเขียนเรื่องนี้ ขณะที่มนุษย์ผู้รีบเร่งทั้งหลายกำลังตั้งคำถามกันทั้งโลกว่า “ทำไมเราต้องเร่งรีบกันถึงเพียงนี้”

ข้อมูลหนังสือ

  • หอยทาก : ผู้ค้นพบประโยชน์แห่งความเชื่องช้าของตน
  • แปลจากหนังสือ: Historia de un caracol que descubrio la importancia de la lentitud
  • ผู้เขียน: หลุยส์ เซปุล์เบดา
  • ผู้แปล: สถาพร ทิพยศักดิ์
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2559
  • ISBN: 9789741404629