คาลิล ยิบราน เป็นกวีและศิลปินผู้หยั่งรู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง หลายกรณีที่บทกวีสั้นๆ ซึ่งปรากฏใน “ทรายกับฟองคลื่น” นี้เป็นดังปริศนาธรรมให้เราเพ่งพินิจ เพื่อว่าเมื่อคำตอบประจักษ์จ้าขึ้นในดวงจิต เราจะยิ่งเกิดความอัศจรรย์ใจในคุณค่าความหมายของชีวิต และสำนึกรู้โชคลาภอันยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นผู้คนอยู่ในโลกนี้

ข้อแนะนำสำหรับผู้อ่านก็คือ บทกวีใดที่ยังไม่เข้าใจ ขอให้ผ่านไปก่อน และค่อยหวนกลับมาอ่านใหม่ภายหลัง เพราะเมื่ออินทรีย์ของตนเจริญขึ้นเพียงพอแล้ว ความเข้าใจย่อมเกิดขึ้นเองได้ 

หนังสือเล่มนี้ สำหรับพลิกอ่านที่หน้าใดก็ได้ ตรงไหนก็ได้ พร้อมที่จะเป็นกัลยาณมิตร ผู้กล่าวแต่ความสัจจริงด้วยถ้อยคำไพเราะ ซึ่งไม่เพียงทำให้ดวงใจเอิบอิ่ม แต่ชี้นำเชื่อเชิญให้เราท่องเที่ยวไปในโลกอันงดงามด้วยนานาบุปผชาติแห่งปัญญาบานสะพรั่ง

ข้อมูลหนังสือ