นี่คือหนังสือเล่มนี้ใช้เวลารอคอยถึง 12 ปี เหตุผลคือการจัดรูปเล่ม การออกแบบ รูปประกอบที่ประณีต   ปกเล่มนี้ต่างจากปกเรื่องอื่นๆ ของผีเสื้ออย่างสิ้นเชิง เพราะใช้รูปถ่ายแทนรูปวาดทั้งหมด อันเนื่องด้วยเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวด้วยยูนิเซฟ   

        “คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ “ (โต๊ะโตะจัง)   ทูตสันถวไมตรีของยูนิเซฟ คนที่ 4 ได้เขียนหนังสือเล่มนี้โดยใช้เวลาถึง 14 ปี เรื่องราวที่เขียนในหนังสือเล่มนี้ คือสิ่งฝังใจที่สุดในการเยือนประเทศต่างๆ ถึง 14 ประเทศ ในการทำหน้าที่ฑูตสันถวไมตรี หลายเรื่องราวจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของคุณ พร้อมกับชี้ชวนให้เห็นตระหนักถึงเพื่อนร่วมโลกที่ยังขาดแคลนและแสนยากลำบากได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ