"เด็ก สองร้อยปี" วรรณกรรมเยาวชนที่เด็กอ่านได้ผู้ใหญ่อ่านดี ของ โอเอะ เค็มซาบุโร หรือที่เรียกตามแบบไทยว่า เค็นซาบุโร โอเอะ นักเขียนรางวัลโนเบลชาวญี่ปุ่น ซึ่งผู้เขียนได้กล่าวไว้ว่า เป็น "วรรณกรรมเยาวชน" เพียงเล่มเดียวในชีวิตของเขา และจะไม่มีเล่มอื่นอีก และนี่เป็นอีกหนึ่งผลงานคุณภาพ การันตีด้วยรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม

ข้อมูลหนังสือ

  • เด็ก 200 ปี
  • แปลจากหนังสือ: NIHYAKUNEN NO KODOMO
  • ผู้เขียน: Kenzaburo Oe
  • ผู้แปล: มณฑา พิมพ์ทอง
  • สำนักพิมพ์: ผีเสื้อ
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: กรกฎาคม 2550
  • ISBN: 9789741403219