ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๓๕ เป็นต้นมา นับ เวลา ๗๐ ปีแล้ว ที่วรรณกรรมเยาวชนเรื่องนี้ปรากฏแก่สายตาผู้อ่าน และได้รับ ความนิยมสืบต่อมาไม่ขาดสาย

การที่วรรณกรรมเรื่องหนึ่ง มีตัว ละครสำคัญเป็นเพียง 'พี่เลี้ยงเด็ก' สามารถครองใจฅนอ่านได้กว้างขวางเนิ่น นานเกินครึ่งศตวรรษ ได้รับความนิยมจากผู้ฅนหลากหลายชาติ หลายภาษา ทุกยุคทุก สมัยอย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ส่วนใดของโลก มีประเพณีวัฒนธรรม แตกต่างกันอย่างไรก็ตาม นับเป็นสิ่งน่าคิด เพราะนั่นย่อมหมายความว่า เรื่อง 'แมรี่ ป๊อปปิ้นส์' ต้องมีเสน่ห์บางอย่างดึงดูดใจฅนอ่านได้อย่าง วิเศษ และมีหลายสิ่งหลายอย่างเป็นสากลจนสามารถสื่อความหมายถึงผู้อ่านทั่ว โลกได้ เมื่อได้สร้างเป็นภาพยนตร์ ก็ยิ่งทำให้ผู้ฅนอยากรู้จักมากขึ้น

เมื่อ ครั้งที่หนังสือเรื่องนี้พิมพ์เล่มภาษาอังกฤษครั้งแรก ผู้อ่านจำนวนมากเขียน จดหมายถึงผู้เขียน ขอให้ 'ตามตัว' แมรี่ ป๊อปปิ้นส์ กลับมา ซึ่งทำให้เกิด เล่มที่สอง ที่สาม ที่สี่ และที่ห้าตามมา

ข้อมูลหนังสือ