หนังสือ "เงือกน้อย" เล่มนี้ มีเรื่องเล่าหรือ นิทาน ของแอนเดอร์เสน ที่ได้รวบรวมมาไว้จำนวนหลายเรื่อง และเป็นเพียงส่วนหนึ่งในจำนวนนับร้อยเรื่องของเขา ผู้แปลได้เลือกเรื่องที่มีชิ่อเสียงรู้จักแพร่หลาย โดยเฉพาะเรื่อง 'เงือกน้อย' นั้นเป็นที่ชื่นชอบกันทั่วโลกเนิ่นนานเกือบ 200 ปีแล้ว ในการพิมพ์ครั้งนี้ สำนักพิมพ์ผีเสื้อได้เพิ่มภาคผนวกเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจของแอนเดอร์เสน รวมทั้งผลงานการประดิษฐ์ภาพของเขาไว้ท้ายเล่มด้วย

ข้อมูลหนังสือ