นักศึกษากฎหมายหนุ่มนาม 'เออแฌน เดอ รัสตินยัค' ผู้ซึ่งหลงใหลในเงินตราและอำนาจในสังคมปารีส และพยายามถีบตนเข้าสู่สังคมชั้นสูง โดยมีคุณธรรมลึกๆ ในใจถ่วงดุลเอาไว้ให้เกิดดุลยภาพเหมือนตัวจริงของ 'ออนอเร่ เดอ บัลซัค'
          ดูประหนึ่งเขาถอดเอาชีวิต ซึ่งไม่รู้ว่าเขามองเป็นด้านมืดของตัวเองหรือเปล่ามาสะท้อนผ่านตัวละครนี้อย่างตรงไปตรงมา
          ความรู้สึกที่สองคือ ถึงหนังสือเล่มนี้จะเขียนขึ้นเมื่อ ๑๖๖ ปีมาแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเนื้อหาในหนังสือเพิ่งถูกเขียนขึ้นมา เพื่อสะท้อนด้านมืดของคน โดยไม่เลือกว่าคนคนนั้นจะอยู่ในสังคมชั้นสูงหรือสังคมชั้นต่ำ

ข้อมูลหนังสือ