วัยรุ่น มีเวลามากและสุขภาพแข็งแรง แต่ไม่มีเงิน

วัยผู้ใหญ่ เริ่มมีเงินและสุขภาพเริ่มไม่แข็งแรง แต่ไม่มีเวลาใช้เงิน

วัยชรา มีเวลามากและมีเงินมากพอ แต่สุขภาพอ่อนแอ

 

วิ่งเพื่อสุขภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อถึงวัยชรา

วิ่งพัฒนาสถิติความเร็วและระยะทาง

วิ่งอย่างมีความสุข ไม่บาดเจ็บ

หนังสือเล่มนี้ให้คำตอบกับนักวิ่งทุกประเภท เพื่อพัฒนาศักยภาพและออกกำลังกายอย่างยั่งยืน

ข้อมูลหนังสือ