"........... 17 สมการในหนังสือเล่มนี้ถือเป็นสมการที่มีบทบาทอย่างยิ่ง และคงอยู่ในลิสต์ของผู้ที่เข้าใจคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี ศาสตร์ตราจารย์ ดร.เอียน สจ๊วต ผู้แต่งพยายามอธิบายความหมาย บริบทของที่มา หรือพัฒนาการที่นำไปสู่สมการ ตลอดจนผลกระทบหรือผลลัพธ์จากสมการเหล่านั้น ด้วยภาษาที่ง่าย แบบที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องจบปริญญาทางคณิตศาสตร์ก็เข้าใจได้...." ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย "............อันที่จริงคนอ่านเพราะสัญชาตญาณอยากรู้อยากเห็นมากที่สุด บางครั้งอ่านเพราะสนุก บางครั้งอ่านเพราะจะเอาไปใช้ ใช้ทำอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่ง เราอยากได้ยินเด็กที่อ่านออกว่า อ่านสนุก! ที่จริง มันอ่านสนุก สนุกในมุมมองของผู้ที่ชอบวิชาแบบนี้ พวกคนฝรั่งสามัญชอบอ่านมากกว่าคนไทยเยอะ.....

ข้อมูลหนังสือ