หากกล่าวถึงรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประวัติศาสตร์สมัยใหม่ ถ้าจะมุ่งเน้ยไปที่แดนมังการอันกว้างไกลไม่ว่าทั้งโลกตะวันตก และโลกตะวันออกต่างต้องยอมรับบทบาทของ
" พระนางซูสีไทเฮา " แม้เมื่อพูดถึงพระนางอาจไม่ใช่คำสรรเสริญทว่าทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักถึงอำนาจของพระนาง

ข้อมูลหนังสือ

  • วิถีแห่งอำนาจซูสีไทเฮา
  • ผู้เขียน: เสถียร จันทิมาธร
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2560
  • ISBN: 9789740215417