เรื่องราวเล่าผ่านชีวิตตัวละครเอกชื่อ "ใหม่" ผู้เกิดพร้อมพระนครใหม่

ใหม่ หมอยาสมุนไพรผู้เติบใหญ่ และแก่ชราพร้อมกับพัฒนาการของบ้านเมือง ใหม่ ผู้แม้ไม่สมหวังในความรัก แต่ก็อบอุ่นด้วยน้ำใจและไอรักจากลูกหลานว่านเครือใหม่ผู้สร้างวงศ์ตระกูลของตนให้มีหน้าตาและยศถาได้ด้วยสัตย์ซื่อ 

ชีวิตของประเทศคือบันทึกทุกชีวิตที่มีส่วนสรรค์สร้างประเทศนี้จากรุ่นสู่รุ่นประดุจสายน้ำที่หล่อเลี้ยงแผ่นดินให้ชุ่มชื่นอุดมสมบูรณ์

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวิตของประเทศ เล่ม 1, เล่ม 2
  • ผู้เขียน: วิษณุ เครืองาม
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 500+ หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2559
  • ISBN: 9789740215141