หนังสือรวม 50 บทกวีคัดสรรของ "เวฬุ เวสารัช" กวี นักเขียน นักหนังสือพิมพ์หนุ่ม ในเล่มประกอบด้วยบทกวีฉันทลักษณ์เปิดเรื่องในแต่ละภาค ก่อนจะต่อด้วยบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ที่พูดถึงปัญหาในประเด็นสังคมหนักๆ กระแทกอารมณ์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาและการเปรียบเทียบอย่างเห็นภาพตาม การตั้งคำถามกับขนบ จารีต และความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมถึงการลุกขึ้นสู้อย่างไม่ยอมศิโรราบเพื่อสร้างสรรสังคมที่งดงาม

ข้อมูลหนังสือ

  • ถ้าพอจะเรียกมันว่าบทกวี: ห้วงรำพึงรำพันถึงทุรสมัย
  • ผู้เขียน: เวฬุ เวสารัช
  • สำนักพิมพ์: โจนทะยาน
  • จำนวนหน้า: 134 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กรกฎาคม 2559
  • ISBN: 9789740214991