ขุนนางสยาม เล่มนี้ หมายถึงข้าราชการชาวสยามที่ไม่มีเงินเดือน แต่มีบรรดาศักดิ์รับพระราชทานจากพระเจ้าแผ่นดิน เริ่มมีขุนนางแต่ครั้งไหนยังสืบไม่ได้ เท่าที่พบหลักฐานขณะนี้ มีก่อนยุคกรุงศรีอยุธยา-กรุงสุโขทัย แล้วยกเลิกไปเมื่อหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีพระบรมราชโองการเรื่องยกเลิกบรรดาศักดิ์เมื่อ 15 พฤษภาคม 2485

ทุกวันนี้มี "ขุนนางใหญ่" ในระบบและนอกระบบราชการเกิดขึ้นมา

ส.พลายน้อย เลยขุดรากเหง้าเหล่าขุนนางแต่ปางก่อนมาบอกให้รู้ทั่วกัน

ข้อมูลหนังสือ