ดร.วีรพงษ์ รามางกูร นักวิชาการและอดีตรมต. ผู้ผ่านยุคสมัยการเมืองของนายกรัฐมนตรี เปิดมุมคิดวิเคราะห์ความขัดแย้งทางการเมืองในรอบทศวรรษที่ผ่านมา เช่น การปฏิรูปการเมือง การพิจารณาคดีของศาลไทย การบริหารจัดการม็อบการเมือง การเติบโตทางความคิดเรื่องการเมืองของคนไทย ฯลฯ ประเทศไทยจะมีหนทางสู่สังคมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้อย่างไร ดร.วีรพงษ์ เสนอแนะหลักคิดไว้อย่างน่าสนใจในหนังสือเล่มนี้

ข้อมูลหนังสือ