เพียงเพราะแสวงหาอำนาจ หรือเพียงเพราะต้องการอยู่ค้ำบัลลังก์บริหารประเทศ บ้านเมืองของเราจึงเต็มไปด้วยความขัดแย้ง ไม่เว้นแม้แต่นโยบายรัฐที่บ้างก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ แต่บ้างก็ถูกโขกสับจนไม่เหลือความหมายของเหตุผล ในขณะเดียวกัน ระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยก็ดูเหมือนยังไม่ไปถึงไหน ทั้งที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาแล้วกว่าแปดสิบปี หากแต่เหตุการณ์หลายอย่างได้ฉุดรั้งมิให้ความก้าวหน้าของบ้านเมืองดำเนินไป ซ้ำยังโถมถล่มว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ “นิธิ เอียวศรีวงศ์” นักประวัติศาสตร์ผู้คร่ำหวอดกับการศึกษาการเมืองไทยมายาวนาน จึงวิเคราะห์ปรากฏการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันและนิตยสารมติชนสุดสัปดาห์ ก่อนจะนำมารวบรวมลงในหนังสือ “ลิงหลอกไพร่” เล่มนี้ หมุดหมายจากถ้อยความของหนังสือ กล่าวถึงระบบการเมืองที่ยังพิกลพิการอยู่ในปัจจุบัน ภาวะของชนชั้นต่างๆ โดยเฉพาะคนชั้นล่างที่ขยับขึ้นมาเป็นคนชั้นกลาง ขณะที่คนชั้นนำอยู่ในสภาวะที่จะต้องปรับตัวจากแรงบีบที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ทั้งยังกล่าวถึงการเมืองนอกระบบโดยเฉพาะการเมืองมวลชนที่มีส่วนสำคัญทำให้ระบบการเมืองระดับชาติมิได้อยู่ในขอบเขตของรัฐสภาอีกต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้การเมืองไทยมีความหมายมากกว่าการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยเพียงรูปแบบ แต่เพื่อให้คนไทยสามารถจับต้องและใช้ประโยชน์จากการเมืองได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลหนังสือ

  • ลิงหลอกไพร่
  • สำนักพิมพ์: มติชน
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2556
  • ISBN: 9789740211624