เกษตรกร ผู้ผลิต ซูเปอร์มาร์เก็ต และผู้บริโภคในทวีปอเมริกาเหนือและยุโรปผลาญอาหารทิ้งกว่าครึ่ง เป็นปริมาณมากพอที่จะเลี้ยงผู้คนอดอยากหิวโหยทั่วโลกได้อย่างน้อย 3 รอบ ป่าไม้ถูกทำลายและก๊าซเรือนกระจกเกือบ 1 ใน 10 ปล่อยจากโลกตะวันตกเพื่อการเพาะปลูกพืชอาหารที่สูญเปล่าไม่ได้นำมาให้คนบริโภค อังกฤษ บรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านอาหารต่างๆ นำอาหารที่มีสภาพดีไปทิ้งถังขยะหากขายไม่หมด เพียงเพราะเหตุผลทางการตลาด นั่นคือถ้านำไปบริจาคจะทำให้คนไม่ยอมซื้อสินค้าของตนเพราะจะรอรับบริจาค อีกทั้งไม่ยอมลดราคาเพราะเกรงว่าต่อไปคนจะรอซื้อแค่ช่วงลดราคาการทิ้งถังขยะต้องแกะห่อหรือกล่องเพื่อให้อาหารสกปรก กินไม่ได้ เพราะเกรงว่าคนคุ้ยขยะจะนำไปกิน บางรายถึงกับใส่กุญแจถังขยะ บรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตต่างทำสัญญาผูกขาดกับเกษตรกรโดยกำหนดรับซื้อเฉพาะพืช ผัก ผลไม้ ที่มีขนาดและรูปทรงสวยงาม ทำให้เกษตรกรต้องนำผลผลิตที่ไม่เข้าเกณฑ์ไปฝังกลบทิ้ง เนื่องจากซูเปอร์มาร์เก็ตห้ามไม่ให้นำผลผลิตเหล่านั้นไปขายในราคาถูกให้กับผู้ซื้อรายอื่น ญี่ปุ่น ผู้คนนิยมกินอาหารสดใหม่เกินเหตุทำให้มีการทิ้งอาหารแต่ละปีไปนับล้านตัน สจ๊วต ตีแผ่ให้เห็นตัวอย่างความฟุ่มเฟือยที่น่ารังเกียจ และนำเสนอนวัตกรรมและแนวทางที่น่าประทับใจในการทำให้ดีที่สุดจากสิ่งที่มีอยู่ กินกู้โลก จะทำให้คุณอยากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื่อเห็นแก่เพื่อนมนุษย์ โลก และสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลหนังสือ