ไซเบอร์ วอร์ เป็นการมองอินเตอร์เน็ตจากมุมมองทางด้านความมั่นคงของชาติ โดยใช้ปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นพื้นฐานในการแสดงให้เห็นว่า สงครามในยุคข้อมูลข่าวสาร จะเกิดขึ้นบนอินเตอร์เน็ตได้อย่างไร ทำไมต้องใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสมรภูมิ อะไรคืออาวุธในการทำสงครามที่ว่านี้ ถ้าเกิดการโจมตีจากประเทศหนึ่งประเทศใด จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเป้าหมาย ประเทศจะสูญเสียอย่างไร พลเรือนจะสูญเสียอย่างไร ทำไมเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสงครามไซเบอร์นี้ จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การใช้กรณีที่เคยเกิดเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายครั้งทั้งในอดีตเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ว่าเคยเกิดการโจมตีที่เรียกว่าเป็น “ไซเบอร์วอร์” หรือ "สงครามไซเบอร์" มาแล้วกี่ครั้ง รายละเอียดแต่ละครั้งเป็นอย่างไร และให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนลำดับความได้เข้าใจง่าย และใช้การอุปมาเพื่อทำให้เรื่องเชิงเทคนิคเข้าใจได้ดีขึ้น ทำให้หนังสืออ่านสนุก ชวนติดตามตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้เขียนหลักเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องความมั่นคงสูงและมีข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจมากมาย เนื่องจากเคยดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามาถึง 3 คน ตั้งแต่ประธานาธิบดีบุช (คนพ่อ) บิล คลินตัน และ บุช คนลูก ทำให้มีความชัดเจนในแง่ของข้อมูลและภาพรวมดีมาก อาจบอกได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้ ทหารในประเทศไทยทุกคนควรอ่านเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจสงครามในรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วและมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านนี้โดยเฉพาะขึ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 30 ประเทศ

ข้อมูลหนังสือ